Цахим орчинд таны өөрийн танай байгууллагын танай бүтээгдэхүүний танай үйлчилгээний танай өрсөлдөгчийн

тухай мэдээллийг цаг алдалгүй, бүрэн авч чадаж байна уу?

Туршиж үзэх


Түлхүүр үгээ оруул,
Бусдыг бидэнд даатга.

Дата олборлолт100 гаруй мэдээний сайт
10,000 гаруй Фэйсбүүк хуудас
150,000 гаруй Твиттер хаяг
тэдгээр дээрх комментуудад

тогтмол мониторинг хийж, тантай холбоотой мэдээллийг хүссэн цагтаа олоход тусална.


Туршиж үзэх

Тайлан, шинжилгээ


мэдээллийн тархац
нөлөөллийн шинжилгээ
сонордуулга илгээх
үгэн үүл
төслийн харьцуулалт
эерэг, сөргийн шинжилгээ

Туршиж үзэх

Машин сургалт

Мэдээллийг компьютерийн програмын тусламжтайгаар бүрэн автоматаар агуулгыг шинжлэх, мэдээллийг категорчилох, сентиментал анализ хийх зэрэг боловсруулалтыг “машин сургалт”-ын технологит суурилан хийдэг.

Цахим хэл шинжлэл

Контентийн агуулгыг шинжлэх, үгийг язгуур, нөхцөл, дагавраар задлах зэрэгт цахим хэл шинжлэлийн талаарх олон жилийн шинжилгээ судалгааныхаа үр дүнг ашиглав.

Туршиж үзэх